FEIL VED OVERFØRING AV DATA TIL BRING

Hvis du får mange mailer fra oss angående sending som er på vei til dere.

Så kan du se bort fra denne/disse mailene.  Vi har hatt en konsulent som har ryddet i gamle overføringer til kunder og da har de gått ut på mail isteden for å bli slettet.

Vi beklager dette. !!