KFK Kombifilter

KFK KOMBIFILTER

Ionebytteanlegg mot kalk, jern og mangan

Vann med for høye konsentrasjoner av kalsium, magnesium, jern og mangan gir en kombinasjon som det tidligere var nødvendig å rense i 2 renseanlegg/ 2 renseprosesser.

Med et kombifilter renses vannet gjennom 1 anlegg. Den nyutviklede ionebyttemassen som her benyttes gjør det mulig å rense hardt vann som i tillegg inneholder jern og mangan. Når dette vannet er ”ionebyttet” forsvinner problemer som beleggdannelser på porselen og sanitærutstyr, utfelling av jern og mangan på for eksempel klesvask og brunt vann for øvrig. Filtermassen som benyttes i kombifilteret er laget slik at kalk, jern og mangan fester seg til denne. For å få bort kalk, jern og mangan fra ionebyttemassen benyttes det salt. Saltet regenererer filtermassen og skyller urenhetene til avløp. Denne prosessen er automatisk. Filtermassen som benyttes til KFK er av beste kvalitet, og har lang levetid.

Kalsium, magnesium, jern og mangan som fester seg på ionebyttemassen skylles til avløp sammen med en saltoppløsning som benyttes for opplading av filtermassen. Denne returspylingen er automatisk og skjer om natten når det er lite vannforbruk. Filteret benytter salt til returspylingen og dette forbrukes. Saltet etterfylles til egen tank ved behov, avhengig av vannkvaliteten. 1 gang pr. måned skal det blandes PRO RUST sammen med salt for å rense bort jern, mangan og slam som ikke saltet renser bort. Det er viktig å installere et patronfilter før anlegget.

KFK leveres komplett med salttank.

 Ionebytteanlegg mot humus

Sjenerende farge på vannet kan skyldes organisk materiale (humus). Humus tas bort med en spesiell ionebyttemasse og gir rent, klart vann. De som har dette problemet har enten brønn eller får vann fra et tjern, eller de kan være tilknyttet et vannverk som ikke har godt nok filtreringsanlegg. I et KFKH humusanlegg samles humus og sender den til avløp under en regenerering med saltoppløsning.

  Kapasitet liter pr.time Spyling Filter Salttank
Modell Kont Max L/min Mål cm Mål cm
KFK100 1100 1700 19,6 25 x 140 46 x 84
KFK150 1700 2600 24,4 25 x 140 46 x 84
KFK200 2300 3400 28,2 25 x 160 46 x 84
KFK250 2800 4300 32,5 33 x 180 46 x 84
KFK300 3400 5100 38,4 36 x 180 46 x 84
  For andre størrelser ta kontakt Tilkobling rør : 1″

 

 

Brukerveiledning: KFK KOMBIFILTER – TEKNISK BRUKERMANUAL-ver2