KFS Kabinett kombifilter

Ionebytteanlegg mot kalk, jern og mangan

Vann med for høye konsentrasjoner av kalsium, magnesium, jern og mangan gir en kombinasjon som det tidligere var nødvendig å rense i 2 renseanlegg / 2 renseprosesser. Med et kombifilter renses vannet gjennom ett anlegg. Den nyutviklede ionebyttermassen som her benyttes gjør det mulig å rense hardt vann som i tillegg inneholder jern og mangan. Når dette vannet er «ionebyttet» forsvinner problemer som beleggdannelser på porselen og sanitærutstyr, utfelling av jern og mangan på for eksempel klesvask og brunt vann forøvrig. Filtermassen som benyttes i kobifilteret er laget slik at kalk, jern og mangan fester seg til denne. For å få bort kalk, jern og mangan fra ionebyttemassen benyttes det salt. Saltet regenererer filter massen og skyller urenheter til avløp. Denne prosessen er automatisk. Filtermassen som benyttes til KFS er av beste kvalitet, og har lang levetid.

Kalsium, magnesium, jern og mangan som fester seg på ionebyttemassen skylles til avløp sammen med en saltoppløsning som benyttes for opplading av filtermassen. Denne returspylingen er automatisk og skjer om natten når det er lite vannforbruk. Filteret benytter salt til returspylingen og dette forbrukes. Saltet etterfylles ved behov, avhengig av vannkvaliteten. 1 gang pr. måned skal det blandes PRO RUST sammen med salt for å rense bort jern, mangan og slam som ikke saltet renser bort. Det er viktig å installere et patronfilter før anlegget.

 

  • Sort/hvitt kabinett saltventil m/ overløpsventil og slangetilkobling til avløp.
  • Glassfibertank m/senter rør, siler og filtermasse.
  • Mengdestyrt kontrollventil Clack WS C1 med by-pass og gjengede tilkoblinger.
  • Monteringsveiledning, oppstart og vedlikeholdsinstruksjoner.

 

Modell  Kapasitet   Spyling l/t Liter  L  B   H
KFS12 500 410 2000 3/4″ 53 28 53
KFS20 500 410 5000 3/4″ 53 28 90
KFS25 800 410 6400 1″ * 56 28 110

*1 ” innløp / utløp – 3/4” avløp

KFS20 er lager vare.