Lufteanlegg

MILJØVENNLIG RENSEANLEGG UTEN KJEMIKALIER

Jern, mangan og svovellukt (hydrogensulfid) finnes i grunnen og er ofte et stort problem for eiere av private brønner eller borehull.

Jern lager brune flekker på nær sagt alt det er i kontakt med. Tøy som vaskes med jernholdigvann blir som oftest ødelagt. Nytt sanitærutstyr og porselen missfarges etter relativt kort tid.

KF-anlegget lufter vannet med hjelp av en luftinnblandingsenhet som er med på å oksidere jernionene. Ved å lufte vannet øker størrelsen på ionene ca. 10 ganger. nå er ionene blitt frie partikler som kan filtreres bort i filteret.  Filteret ha automatisk tilbakespyling til avløp, denne skyller det oppsamlede jernet ut av filteret og til avløp. Filtermassen består av 4 medier som danner en katalytisk effekt som igjen samler opp jern og mangan. Tilbakespylingen tar kort tid og gjennomføres om natten. 

Kapasitet liter pr.time Spyling Vann til
Modell Kont Max L/min avløp* Mål cm Vekt kg
KF 10 600 3000 20 160 26 x 160 71
KF 12 900 4000 30 220 30 x 160 105
KF 13 1000 5000 35 270 33 x 160 125
KF 14 1200 5000 40 320 36 x 190 150

Rør dim: 1″

Brukermanual: KF LUFTEANLEGG TEKNISK BRUKERMANUAL- VER4