RENT VANN – LIVETS KILDE – SÅ RENT SOM VI TROR?

LIVETS KILDE - SÅ RENT SOM VI TROR?

Vann spiller en livsviktig rolle i vårt liv. I Norge har vi god tilgang til vann siden vi er omringet av vann og har både strender, elver, innsjøer og fosser. Norge har et av verdens høyeste vannforbruk per innbygger. Hver dag bruker en nordmann i gjennomsnitt 230 liter vann til personlig forbruk som matlaging, drikke, hygiene og klesvask. 1700 vannverk i Norge sørger for at vi får levert vann gjennom kraner både innendørs og utendørs, hver eneste dag.
Men mange av oss har fortsatt tilgang til vann med dårlig kvalitet og dermed blir også vann en kilde til frustrasjon, angst og sykdommer.
I følge Statens Institutt for Folkehelse har en stor del av hushold-ningene i Norge en drikkevannskvalitet som er så dårlig og har et så høyt humusinnhold at den medfører fare for smittespredning. På vei fra vannverket til forbrukerne forurenses drikkevannet, blant annet av kloakkvann som trenger inn i ledningsnettet. Dårlig vannkvalitet har også negative konsekvenser for nærings-middelindustrien i Norge. Deler av det norske VA-nettet trenger omfattende oppgradering om vi i framtiden skal unngå problemer som forurenset drikkevann og urenset kloakk i elver og fjorder.

1. Få ditt vann analysert

Det finnes flere laboratorier som utfører vannanalyse i vårt distrikt.
Før du går til anskaffelse av et renseanlegg er du nødt til å finne ut hva slags rensebehov du har. En del stoffer og organismer som kan ha helsemessig betydning, vil ikke kunne oppdages i vannet uten at det blir analysert. Vannets kvalitet bestemmer hvilket renseanlegg og hvilken kombinasjon av rensemasse du trenger. Begynn derfor med å ta kontakt med et firma som utfører analyse av vann. Vi har satt opp en kort liste her for enkelhets skyld.
Vi analyserer vann med eget analyseutstyr. Vi er ikke akkreditert for dette, og tar ikke bakteriologiske analyser. Men prøvene vi analyserer er veiledende for utvelgelse av riktig renseanlegg.
Vi tar også kontrollprøver av vannet etter rensing hvis kunden ønsker dette. Vannanalysen er gratis, men analyseresultatet leveres ikke ut til kunden. Det gis informasjon om vannkvaliteten overskrider kravene i drikkevannsforskriften for de parameter renseanlegget er montert inn for å fjerne. Hvis det er behov for å dokumentere vannkvaliteten skriftlig, så må kunden selv levere inn en vannprøve til et av de ovennevnte analyselaboratorier. Eller annet laboratorie som er i nærheten.

2. Send oss vannanalysen

Private vannkilder som stammer fra gravde brønner, borehull, oppkomme etc. har sin egen kombinasjon av metaller og urenheter. Kombinasjonen er avhengig av grunnforholdene i ditt område. Hvis grunnen er kalkholdig, så er muligheten der for at vannet ditt også inneholder for mye kalk. Det samme gjelder hvis grunnen inneholder jern, mangan, humus, radon etc. Vannanalysen avgjør hvilket renseanlegg som er best for ditt vann.

 

3. Beskrivelse av husstanden

Hvilket renseanlegg du trenger er avhengig av hvor mye vann som brukes i husstanden. Vi trenger derfor å vite hvor mange personer som er i husholdet og om det skal brukes i bolig eller hytte.

 

FIRMA
ADRESSE
TLF.
HJEMMESIDE
EUROFINS PB 3033-Kambo – 1506 Moss 09045 EUROFINS
FJELLAB Rjukan Næringspark – bygg 248 – 3660 Rjukan 35 08 28 30 FJELL AB
SYNLAB AS 40 00 70 01 SynLab
ALS GLOBAL Yvenveien 17 – 1715 Yven 22 13 18 00 ALS GLOBAL